Høringssvar fra Asker vgs

Dato: 21.05.2019

Svartype: Med merknad

Hei!

Vi er enig i at de 4 timene obligatorisk sikkerhetskurs på bane kan unntas fraværsgrensen da dette vanskelig kan legges utenom skoletid.

Vi er ikke enig i at 9 av de 13 timer i trinn 4 skal unntas, da vi mener denne opplæringen burde kunne organiseres på slutten av dager og etter skoletid. Vi er redd for at departementets forslag vil medføre at trafikkskolene organiserer dette kun på dagtid slik at elevene får flere timer fravær enn slik det gjennomføres i dag.

Vi tror også det blir ryddigere å gjennomføre dette i praksis dersom man knytter dette til kun sikkerhetskurset på bane. Da slipper vi som skole å måtte vurdere hvor mange fraværstimer i trinn 4 som skal unntas eller ikke.

mvh

Erling Nereng

Assisterende rektor

Asker vgs