Høringssvar fra Øya videregående skole

Dato: 07.05.2019

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er gjennomlest med positivitet og entusiasme.

Vår erfaring med 10 % grensen er positiv på de aller fleste områder. Elevene møter nå til undervisning i mye større grad enn før grensen ble innført. På vår skole ble fraværet halvert, noe som medfører at elevene får med seg betydelig mye mere undervisning og fagkompetanse.

Etter vårt skjønn, er eneneste negative konsekvens med 10 % fraværsgrense, nettopp utfordringene rundt kjøreopplæringen. I og med at tilstedeværelsen er høyere, bereder det grunnen for at det bør være mulig å få tatt kjøreopplæringen som en del av opplæringen i videregående skole. Spesielt for yrkesfagselever er det en stor utfordring å få tatt førerkortet slik at de er forberedt for yrkeslivet.