Høringssvar fra Fylkesrådet i Troms

Dato: 04.06.2019

Svartype: Med merknad

Fylkesrådet i Troms støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring.
Dette vil bidra til å redusere utfordringene mange av elevene, som ønsker å ta trafikk-opplæring mens de gjennomfører videregående opplæring, opplever.
Dette vil også kunne bidra til å utjevne forskjellene som ungdom i distriktene opplever i forhold til sentrumsnære skoler, gjennom større fravær på grunn av lengre reisetid til trafikkopplæringen.