Høringssvar fra Leksvik videregående skole

Dato: 08.05.2019

Svartype: Med merknad

Det er veldig fornuftig at enkelte obligatoriske deler av kjøreopplæringen kan trekkes fra som fravær i vgo, som foreslått.

Det er stor rift om timer til slik opplæring ved Trafikkskolene i ferier og fridager gjennom skoleåret, og mange elever må reise /bruke en hel skoledag for å få gjennomført disse kursene. Dette gjelder særlig ute i distriktene, og det er også der ungdommen kjenner mest på behovet for kjøreopplæring ved fylte 18 år (store avstander, dårligere kollektivtilbud).