Høringssvar fra Hovudutval for opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Dato: 03.06.2019

Svartype: Med merknad

Hovudutvalet for opplæring støttar Kunnskapsdepartementet sitt framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskulelova om fråværsgrense og trafikkopplæring.