Høringssvar fra Våler ungdomsråd

Dato: 06.06.2019

Svartype: Med merknad

Våler ungdomsråd er positive til at det lettes på fraværsreglene når det gjelder

kjøreopplæring. Førerkort er viktig spesielt for ungdom som bor på bygda da

det er sparsommelig med kollektivtransport og sees som helt nødvendig i

forhold til arbeid.

· Våler ungdomsråd støtter Departementets bemerkninger om at elevene bør

forsøke å gjennomføre trafikkopplæringen utenom skoletid.