Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Dato: 07.06.2019

Svartype: Med merknad

KFF støtter forslaget om at fravær som skyldes den obligatorisk delen av trafikkopplæringa kommer til fradrag ved beregning av fravær i fag etter § 3-3 i forskrift til friskoleloven. KFF mener imidlertid det er rimelig med en parallellitet i økonomiforskriften til friskolelova § 4-4.

Fravær som skyldes den obligatoriske delen av trafikkopplæringa til førerkort klasse B må ikke belaste kvoten som 20-dagersregelen gir jf. økonomiforskriften til friskolelova § 4-4. Vi foreslår at tilsvarende begrunnelse for at dokumentert fravær ikke blir ført på vitnemålet som nå foreslås i forskrift til friskolelova § 3-3 tas inn som punkt e) i økonomiforskrift til friskolelova § 4-4.

Forslag til punkt e: fravær som skyldes følgende deler av den obligatoriske trafikkopplæringa til førerkort klasse B: sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg, jf. Trafikkopplæringsforskriften kapittel 11.