Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Hørinssvar fra Aust-Agder fylkeskommune.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:

Fylkesutvalget mener at innføring av nye unntak fra fraværsgrensen i videregående skole bør vente til etter at evalueringen av ordningen er gjennomført våren 2020.

Lenke til saksframlegg:

https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200103/moter/378300/behandlinger/13/0

Vedtak i fylkesutvalget 4.6.2019:

Fylkesutvalget støtter at gjennomføring av trafikkopplæringen kan utgjøre dokumentert fravær som kan unntas fraværsgrensen. Unntaksforslaget gjelder for trafikkopplæring til førerkort klasse B og er begrenset til å gjelde fravær for deler av den obligatoriske delen av opplæringen, slik det er beskrevet i høringsbrevet. Fylkesutvalget mener også at det må gjøres unntak for oppkjøring.

Endringen gjøres gjeldende fra 1.8.2019