Høringssvar fra Ungdommens fylkesutval Hordland fylkeskommune