Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Dato: 23.05.2019

Svartype: Med merknad

Forslaget støttes.