Høringssvar fra Skolelederforbundet

Dato: 03.06.2019

Svartype: Med merknad

Skolelederforbundet er på generelt grunnlag skeptiske til å endre forskriften for fraværsgrense og trafikkopplæring. Det å begynne å innføre unntak fra fraværsgrensen kan skape presedens for flere unntak og vil dermed på lengre sikt kunne føre til uthuling av en regel som har vist seg å være effektiv.

Likevel ser Skolelederforbundet at det å få førerkort er en nødvendighet for å fungere som voksen i mange deler av landet. For eksempel for elever som skal i læretid så vil førerkort være nødvendig. Det at det legges til rette for at alle skal ha muligheten til å gjennomføre trafikkopplæring, uten at det går ut over skolegangen, ser vi på som positivt. Hvis det åpnes opp for fravær i forbindelse med trafikkopplæring er det en forutsetning at opplæringen legges til rette på en slik måte at skolefraværet blir så lite som overhodet mulig.