Høringssvar fra Utdanningsforbundet Telemark

Dato: 03.06.2019

Svartype: Med merknad

Fra Utdanningsforbundet Telemark.

For elever som bor i distriktene, vil det å ta disse timene ta lenger tid en det spesifikke timetallet opplæringen tar. Det kan for endel være en betydelig reisevei. Det bør kanskje vurderes om reisetid også skal gi unntak for bestemmelsen.

Det samme gjelder oppkjøring. For elever i distriktene kan det fort ta en hel dag å komme seg til trafikkstasjonene for å få gjennomført oppkjøringen.

Ellers ingen merknader til høringen.