Høringssvar fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 21.05.2019

Svartype: Med merknad

Møre og Romsdal fylkeskommune støtter departementets forslag til forskriftsendring.

Vi ser at forskriftsendringen kan føre til ekstraarbeid for lærere og kontaktlærere, ved at de må ha oversikt over hvilke deler av opplæringen som skal unntas fraværsgrensen. Kjøreskolene må derfor sørge for at elevene får dokumentasjonen de trenger, for å unngå ekstraarbeid for lærere og kontaktlærere.