Høringssvar fra Longyearbyen ungdomsråd

Dato: 14.05.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring

På vegne av Longyearbyen ungdomsråd er vi positive til forslagene om endring. Dette fordi vi det er mange ungdommer som jobber (sommerjobber), og noen av jobbene har krav om førerkort. Det er derfor en stor fordel å få tatt lappen i løpet av skoleåret slik at man slipper å bruke ferien på dette. At flere får ta lappen, kan føre til at flere unge kommer ut i arbeid. Vi mener også at lærlinger vil ha stor fordel av å ha lappen før de går ut i lærlingperioden. En annen ting er at trafikklærerne slipper å jobbe kveldstid, og det er også billigere med kjøretimer på dagtid.

Spesielt vil vi gjøre dere oppmerksomme på at ungdommer på Svalbard må uansett reise ned til fastlandet for å gjennomføre opplæringen. Vi foreslår derfor at det gis 4 ekstra dager gyldig fravær i løpet av videregående grunnet lang reisevei og ingen mulighet for å ta billappen på Svalbard.