Høringssvar fra Ungdomspolitisk utval Sogn og Fjordane

Dato: 02.06.2019

Svartype: Med merknad

Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane stiller seg positive til dette høyringsforslaget. Vi meiner det hadde vore betre om all trafikkopplæring hadde vore gyldig fråvær. I vårt fylke må mange reise langt for både å gjennomføre trafikkopplæringa.