Høringssvar fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg

Dato: 03.06.2019

Svartype: Med merknad

Foreløpig høringsuttalelse fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg v/sekretariatet. Saken behandles i utvalget onsdag 12. juni 2019, og eventuelle endringer vil bli ettersendt.

  • Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) viser til høring om fraværsgrensen i videregående skole og trafikkopplæring til førerkort klasse B.
  • Den norske trafikkopplæring til førerkort er et vesentlig element i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken (nullvisjonen), og et viktig trafikksikkerhetstiltak rettet mot unge. Trafikkopplæringen er krevende fordi klasserommet er «på hjul» i et risikofylt miljø som krever full konsentrasjon både hos lærer og elev. Det er derfor viktig at undervisningen foregår på tider hvor både elev og lærer er uthvilt, og at opplæringen skjer i et realistisk og variert trafikkmiljø.
  • Mange unge får førerkort mens de er elever i videregående skole. For elever som ønsker å søke læreplass vil påbegynt trafikkopplæring være en fordel før de skal ut i læreplass. Det er derfor viktig med gode rammer rundt opplæringen.
  • På denne bakgrunn er HTU enig i at deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort bør unntas fra fraværsgrensen i videregående skole. I tillegg til de foreslåtte 13 timene av sikkerhetskursene på bane og veg, bør også den praktiske førerprøven unntas fraværsregelen.
  • Førerprøven er en nødvendig offentlig eksamen som alle må gjennom hvis de skal få førerrett. Førerprøvesensorene i Statens vegvesen har som mange andre offentlige ansatte en fastsatt arbeidstid som begrenser rommet for gjennomføring av førerprøven til ordinær åpningstid. Å ikke innlemme førerprøven som unntak signaliserer at det faktisk må tas ut et ugyldig fravær for å få gjennomført en offentlig eksamen, noe vi mener er uheldig.