Høringssvar fra Vest-Agder fylkeskommune

Dato: 14.05.2019

Svartype: Med merknad

En grunnleggende forutsetning for læring er at elevene er til stede og deltar i opplæringen. Det er derfor viktig at lovforslaget ikke signaliserer for elevene at kjøreopplæring er viktigere enn skolen. Vi mener at høringsforslaget ivaretar dette ved at unntaksmuligheten er begrenset til de delene av opplæringen som ikke kan tas etter skoletid. Vest-Agder fylkeskommune støtter høringsforslaget.