Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Dato: 15.10.2021

Svartype: Uten merknad