Høringssvar fra Senter for Dyphavforskning og Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

Dato: 12.04.2021

Attn: Dag Erlend Henriksen

Copi: Cecilie Myklatun

Se vedlagt høringsinnspill til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel fra Senter for Dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen.

Med vennlig hilsen

Pedro Ribeiro

------------

Dr Pedro A. Ribeiro

Institutt for Biovitenskap (BIO) og Senter for Dyphavsforskning, Universitetet i Bergen.

Postboks 7803

5020 BERGEN

Vedlegg