Høringssvar fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Dato: 12.04.2021

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høring av forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel av 12.1.2021, sendt på høring av Olje- og energidepartementet.

NVE påpeker at det, for alle installasjoner på sokkelen som vil kreve kraft fra land, er viktig at nettselskap som skal forsyne installasjonen er kjent med planene. Vi ønsker også å påpeke at det er viktig av at det blir tatt hensyn til eventuelle kabler i områdene som er eller vil bli aktuelle for mineralvirksomhet.

Vedlegg