Forsiden

Høringssvar fra Norsk psykoanalytisk institutt

Dato: 31.05.2021

Norsk Psykoanalytisk institutt støtter det foreliggende forslaget om midlertidig lovendring for å gi tilgang til taushetsbelagte opplysninger med med videre for utvalg som skal gjennomgå tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Dette er et viktig arbeid som bør gjennomføres med de juridiske sikringer av de taushetsbelagte og svært personsensitive forhold som utvalgets medlemmer på denne måten vil få tilgang til. Vi mener at denne tilgangen gir best innsyn i de faktiske forhold som utvalget skal undersøke på en bare måte enn ved å anonymisere saksforholdene, med den risiko for utilsikte mangler og uklarheter dette kan føre til.
Vi mener at høringsnotatet beskriver de juridiske utfordringer godt og at forslaget ivaretar de foreliggende utfordringer på tilstrekkelig måte for både pasient og helsepersonell.

Kari Tenmann
President