Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 03.06.2021

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 28.5.2021 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om loven også bør gis anvendelse for Svalbard.

Vedlegg