Forsiden

Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 31.05.2021

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør