Høringssvar fra NHO

Dato: 07.12.2020

Høring – midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Vi viser til høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet.

Blant våre medlemmer har en del større virksomheter egne karantenehotell-arrangementer, enten i egen regi som for eksempel brakkerigger, eller gjennom avtale med hoteller. Noen virksomheter leier boliger til sine ansatte, mens andre samarbeider med lokalt reiseliv og benytter ferieleiligheter utenom reiselivssesongen. Her er det flere soverom, men kan være delte fellesområder. Det har også vært en del bruk av rom med flere senger på rommet. De som har slike ordninger må etter kravet om enerom se etter andre ordninger, og får dermed betydelig høyere kostnader enn de er vant til. Vi har ikke tall for omfanget av disse ulike ordningene.

Tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer viser at arbeidsgiver i stor grad tar kostnadene for karantenehotell, uavhengig av hvilken ordning som velges. Som alle kostnader vil det være slik at bedriften vil søke dem dekket gjennom sine kunder, men i den spesielle situasjon vi er oppe i nå kan man ikke forutsette at det lar seg gjøre å endre inngåtte kontraktsbetingelser slik at dette dekkes. Uansett om det er arbeidsgiver eller oppdragsgiver som tar kostnaden, er det oppstått en ekstra kostnad som noen må dekke inn, og som det er behov for kompensasjon for.

NHO mener derfor det er positivt og helt nødvendig at det etableres en støtteordning for karantenekostnader for bedrifter som kan tilby alternativ innkvartering for arbeidstakere fra utlandet. Dette gir arbeidsgiver mulighet til å etablere tilbud av god kvalitet hvor det også er mulig for arbeidsgiver å ha tett oppfølging av de som er i karantene. Det er åpenbart at dette er en kostnad som påføres bedriftene på grunn av myndighetspålagte begrensninger i driften, og derfor rimelig at kostnaden kompenseres. Vi støtter opprettelsen av ordningen, at den bygger på de samme prinsipper som kompensasjonsordningen og at den forvaltes av Brønnøysundregistrene.

For bedrifter med et relativt lite behov for innreisekarantene, og for bedrifter som har store topper i forbindelse med sesongarbeid, vil det være et godt alternativ til egne karantenehotell-arrangementer å benytte offentlig karantenehotell. Vi registrerer at disse ikke vil få støtte fra ordningen. Da er det viktig at egenandelen for bruk av offentlige karantenehotell også er på et nivå som innebærer at kostnadene oppfattes å være tilfredsstillende kompensert.

Med vennlig hilsen

Nina Melsom

Direktør arbeidsliv

Næringslivets Hovedorganisasjon