Høringssvar fra Norske Havner

Dato: 31.08.2022

Norske Havner vil med dette avgi høringsuttale i saken om Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Se eget vedlegg.

Mvh
Kjell-Olav Gammelsæter
Direktør i Norske Havner

Vedlegg