Høringssvar fra Industri og Næringspartiet INP

Dato: 30.08.2022

Vedlagt ligger høringssvar fra Industri og Næringspartiet

Vedlegg