Høringssvar fra Knut Roger Sletten

Dato: 30.05.2022

Dette er jeg helt enig i og ett steg i riktig retning for oss sjøfolk.