Høringssvar fra Nordfjord Havn IKS

Dato: 31.08.2022

Som en av de større cruisehavnene i Norge ønsker vi på vegne av eierkommune å komme med noen betraktninger rundt lovforslaget.

Med innføring av nytt lovforslag ser vi for oss følgende scenario:

- Det har i mange år blitt jobbet for å få cruise rederi til å bruke norske havner som utgangspunkt for cruise (fly gjester inn/ut av/til Norge). Dette blir trulig terminert med nytt lovforslag. Grunnlag for satsingen var større nasjonal verdiskaping i tillegg til at flere havner skulle få anledning til å få besøk av cruise skip.

- Flere havner har også forsøkt å få skip til å ligge lenger i havn for å oppnå større verdiskaping. Det kan bli vanskelig med nytt forslag mtp skipenes fokus om at 50% av tiden i fremtiden bør være utenfor norsk økonomisk sone.

- Det kan bli større opphopning av skip til destinasjoner langs kysten for at skipene vil unngå lengre seilaser inn/ut av fjordene. Utfordrende for havnene/destinasjonene som har bygget opp infrastruktur rundt eksisterende aktivitet. Dette kan medføre at distriktsprofilen i dagens cruise mønster forsvinner som en viktig næring for fjord Norge.

- Havnene har i mange år arbeidet sammen med cruise rederiene for å skape en best mulig miljøprofil. Det er etablert et system og oversikt i havnene for utslepp når skipet ligger til havn. Det er samtidig arbeidet med å finne praktiske og gode ruter for at skipene går med redusert hastighet. Med dette forslaget er det en større sannsynlighet for at skipene holder større fart pga tidsfaktoren og med det forurenser mer.

Overnevnte punkt vil for enkelte kommuner/havner/destinasjoner skape en utfordrende økonomisk situasjon.