Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 846008

Dato: 19.08.2022

Det vil være svært viktig at det ikke gis dispensasjon over en lav sko og at det blir sanksjonert mot alle brudd