Høringssvar fra Internasjonale Transportarbeider Føderasjon (International Transportworkers Federation)