Høringssvar fra Hurtigruten Group

Dato: 31.08.2022

Høringssvar fra Hurtigruten Group - forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Hurtigruten Group viser til departementets brev av 30. mai 2022 og takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Vårt innspill sendes inn på vegne av Hurtigruten Norge, Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Group.

Hilsen

Anne Solsvik

SVP Group Communication and Public Affairs, Hurtigruten Group

Mob: +47 99 59 87 96

E-mail: anne.solsvik@hurtigruten.com

Vedlegg