Høringssvar fra Kristin Kin G Ødegaard

Dato: 08.02.2022

Vil absolutt nekte bruk av tvang i dette spørsmålet, fordi det er en uforholdsmessig inngripen - sykdommen som testes er mindre og mindre alvorlig som hovedretning, etterhvert som nye varianter dannes.