Høringssvar fra Kjersti Fjøsne

Dato: 13.02.2022

Jeg stemmer mot dette !