Høringssvar fra Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering

Dato: 11.02.2022

Vi er sterkt imot å innføre tvang i noen som helst grad. Det skal ALLTID innhentes samtykke under medisinsk behandling. Tvang er imot flere paragrafer i Grunnloven.

Høringssvar er vedlagt på PDF.

Vedlegg