Høringssvar fra Johnny Sandsaunet

Dato: 25.02.2022

Det finnes nøyaktig null behov for en slik hjemmel om tvangstesting for "Covid". Disse pcr-testene kan ikke skille mellom "Covid-19" eller et hvilket som helst annet corona-, forkjølelses- eller influensa-virus eller lignende. Ifølge oppfinneren av pcr-testen, Dr. Kary Mullis, er disse testene komplett uegnet til å stille medisinske diagnoser da de slår positivt ut på et hvilket som helst virusfragment. Dette gjelder i særdeleshet når de kjøres på 40 sykluser slik dere konsekvent har gjort for å blåse opp de positive testresulatetene for å holde pandemi-svindelen deres i gang de siste to år. Ei heller finnes det noen "pandemi". De totale dødstallene for Norge i 2020 var lavere enn i 2019.. året før "pandemien". "Pandemien" er kokt sammen av årets influensa som på mystisk vis forsvant og ble erstattet av "corona-tilfeller". Ingenting av dette handler om helse men om en helt annen agenda. Dere hemmeligstemplet deres egen "håndtering av corona-pandemien" i 60 år og ba om 100 (!) år. Dere har frasagt dere ethvert krav på tillit fra befolkningens side. Vi har fått nok av klovnestrekene for lenge siden så svaret er: NEI!