Høringssvar fra Hilde M. Ludvigsen

Dato: 11.02.2022

Dere går over stokk og stein, og innfører lover i smug som går i mot enkeltindividets menneskerett over å bestemme over seg selv og sin kropp. Bevisene er krystall klare i forhold til forskning og resultat. Det dere holder på med her er i tråd med agenda 2030, og hvor dere nå prøver å gå utover alle grenser hvor dere IKKE har noe lovlig mandat til å gjennomføre noe som helst. Dere har overhodet IKKE mitt samtykke til å bestemme over min kropp og sjel.