Høringssvar fra Iris D. Andersen

Dato: 08.02.2022

Dette skulle aldri vært et forslag fra norske myndigheter. Alt som dreier seg om tvangsvaksinering, tvangstesting og innføring av vaksinepass, hører ikke hjemme i den norske stat. Vi er da ikke historieløse?
Å innføre noe som helst tvang går i mot enhver grunnleggende menneskerettighet og er skammelig.

At norske myndigheter må se på lovendringer burde være tydelig i seg selv-endre på grunnloven slik at den strider med menneskerettigheter? Virkelig? Er den en slik verden dere vil at vårt folk skal akseptere?

covid som et virus i koronafamilien er ikke vitenskapelig bevist farligere enn øvrige virus i denne familien. Følgelig har tiltak i denne sammenheng, siden dette ble tydelig i 2020, vært et overgrep mot verdens befolkning.

Tvang i Norge er i øvrige sammenhenger såpass sensitivt og vanskelig, men i denne sammenhengen totalt skivebom.
Slutt med overgrep og maktmisbruk, og opprett balanse og utgjevn politikerforakten.

Vis dere i det minste habile til å lede og jobbe for folket.