Høringssvar fra Artha Helseconsult AS

Dato: 08.02.2022

Bruk av tvang for testing eller behandling for en sykdom som har 99,85% overlevelse faller på sin egen urimelighet, og gir inntrykk av fascistisk klovneri mer enn et smitteverntiltak. Nå når omicron i stor grad har avløst tidligere varianter er overlevelsen ennå høyere, og belastningen på helsevesenet er neglisjerbar. Jeg kan ikke se at det kan finnes rasjonelle argumenter for tvang verken for testing eller for behandling for forkjølelser eller influensaer, spesielt ikke etter at dødeligheten av SARS COV-2 er lavere enn den man har sett ved tidligere influensasesonger. Befolkningen har visst i uminnelige tider at man skal holde seg hjemme når man har luftveis-symptomer. "Asymptomatisk smitte er aldri utgangspunkt for utbrudd" (hardt presset dr Fauchi). Tvangstesting har intet rasjonale ut fra hva vi i dag vet om spredning av luftveispatogener generelt eller SARS-COV-2 spesielt. Det må unngås for enhver pris for opprettholdelse av siste rest av tillit til det norske demokratiet, respekten for kroppslig integritet, menneskerettigheter, internasjonale avtaler og traktater. Norske myndigheter trenger noe nyttig å foreta seg for å unngå slike tåpelige problemstillinger, og for å unngå å miste verdigheten i internasjonal sammenheng uten noen god årsak, og med et rasjonale som synes fullstendig fraværende