Høringssvar fra Mai Christina Stenseth Rogstad

Dato: 17.02.2022

Tvang er for grovt brudd på grunnloven, menneskerettighetene og Nürnberg kodeksen, til at det kan aksepteres.

Det skal ikke innføres i et demokrati.