Høringssvar fra InitiateQ NESARA NORGE

Dato: 08.02.2022

Jeg vil be regjeringen umiddelbart stanse samtlige tiltak som er under etterforskning. Alle Covid-19 tiltak er under høring og etterforskning av internasjonale juridikasjoner som overgår de juridikasjoner som Regjering og Kongeriket Norge besitter.

Natural & Common Law