Høringssvar fra Fri Helse

Dato: 12.02.2022

NEI til mer unødvendig tvang.

Dokumentasjonen for en alvorlig sykdom er for svak, og det finnes altfor mange empiri på at vaksinen skader mer enn sykdommen.
Det er nok!

Pia Welde