Høringssvar fra Republikanerne

Dato: 08.02.2022

Forslaget er i strid med Norges grunnlov.

Slik samtlige Covid restriksjoner er.

Dette må derfor blankt avvises fordi det vil være en offentlig forbrytelse mot Norges befolkning.