Høringssvar fra Henning Holmøy

Dato: 17.02.2022

Jeg samtykker ikke til noe pålegg om undersøkelse og/eller tvangstesting for verken covid-19 eller annen påstått sykdom.

Dette forslaget hører ikke hjemme i noe demokrati, og er åpenbart kun til bruk for undertrykkelse, maktovergrep og diktatorisk styring.

Dette bryter med alle menneskerettigheter og har ingen legetim grunn til å bli inført.

Bare det å komme opp med slikt forslag viser med all tydelighet at dere verken har det moralske eller det etiske kompasset på plass, og at dere er 100% ute av kurs i forhold til folket i Norge - som er deres eiere.

Så dropp dette nå!