Høringssvar fra Anniken

Dato: 08.02.2022

Nei, dette bryter med folkets fundamentale rettigheter. Dere sier også selv at covid-19 ikke er en fare for allmennheten, nå er det nok!