Høringssvar fra Svein Kjetil Storetvedt

Dato: 08.02.2022

Dette er et klart brudd på ratifiserte konvensjoner og menneskerettigheter. Vi har sett en rekke slike.ULOVLIGE lovendringer siste to årene. Staten handler på utsiden av sitt juridiske handlingsrom. Staten mangler i tillegg en forholdsmessighetsanalyse og jeg tar ikke sterkt i med å påstå at myndighetene mangler vitenskapelig grunnlag for absolutt alle korona tiltak. Disse er å regne som ulovlig i henhold til lover av høyere rang.