Høringssvar fra Inger Ingelia Dahl.

Dato: 11.02.2022

NEI til tvangstesting! NEI til tvangsundersøkelse og NEI til tvangsmedisinering! NEI til tvangsvaksinering!. NEI til kommandomedisin! På vegne av meg selv.