Høringssvar fra Geir Stian Jørgensen

Dato: 11.02.2022

Dette bryter menneskerettigheter og nuremberg koden. Dersom dere prøver å trumfe gjennom dette skal dere straffes så hardt det bare lar seg lovlig gjøre