Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 28.02.2022

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringssvar i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør