Høringssvar fra Arne Hornsletten

Dato: 08.02.2022

Må ikke innføres tvangs testing i Norge. Dette strider mot grunnloven og menneskerettigheter rettigheter og nurenberg. Og 95 prosent av pcr testene er feil og finnes ingen grunnlag å tvangs teste folk. Dette er en sak mellom lege og pasient.

STOPP ALL TESTING MED PCR TESTENE OG VAKSINENE

Det er og avsagt en dom hvor all VAKSINENE og testing begjært stoppet og de skyldige har fått en dom på 10 års fengsel 1.12 2020. Men de forsatte og blir nå livstids fengsel. På alle skyldige. Internasjonale domstol og domene kan ikke ankes.