Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 15.02.2022

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi høringssvar til høringen.